July 2024

20240701

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

Pressupost 2019

Consulta el Pressupost municipal de 2019 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí


Cada any, l'Ajuntament presenta a la ciutadania la proposta de Pressupost municipal, prèviament al seu debat al Ple. El 4 de desembre de 2018 es va fer l'Audiència Pública del Pressupost municipal per a 2019 en una sessió oberta a la ciutadania a l'Àrea de Serveis a la Persona. L'11 de desembre l'alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, va respondre les preguntes sobre la proposta pressupostària en el Xat del Pressupost i va presentar el pressupost a les entitats.

Finalment, el 20 de desembre el Ple Municipal va aprovar el PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

D'altres documents:
Resum gràfic
Informe d'intervenció pressupost 2019

Pots consultar i/o descarregar diferents documents relatius al  Pressupost municipal de 2019 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí: ingressos, despeses, pla d'inversions i pressupost de la societat municipal ADSA.

Consulta la informació relativa a l'execució pressupostària trimestral de l'Ajuntament de Sant Joan Despí en aquest enllaç.

Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors al de l'any en curs? A Govern Obert pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.