Gestió tributària

GESTIO TRIBUTARIA

 

Recaptació dels impostos municipals: 

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona gestiona la recaptació dels impostos municipals. 

Per a la majoria de tràmits i consultes, l'ORGT ha establert de forma obligatòria la petició de cita prèvia, que es pot tramitar a https://orgt.cat/cites o al telèfon 93 202 98 02.

ORGT - Sant Joan Despí
Avinguda de Barcelona, 1-A
Tel. 93 472 91 82

Horari: De 8.30 a 14.00 hores de dilluns a divendres

Correu electrònic: orgt.st.joand@diba.cat

Trobeu tota la informació i domicilieu els tributs 'on line' aquí

Com sol·licitar una plusvàlua (Autoliquidació de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana AIIVTN)

 

Tràmit presencial

També podeu fer presencialment el tràmit d’autoliquidació a la xarxa d’oficines de l’ORGT.

Tràmit on-line

En tot cas tingueu present que per practicar la corresponent autoliquidació heu de tenir a mà:

  • Referència cadastral

  • És un codi de 20 dígits que identifica el bé immoble. El trobareu al rebut de l’IBI i/o a l’escriptura.

  • Dades de l’escriptura pública

  • Protocol, nom del notari, dades registrals de la finca, quota de participació, quota de transmissió, títol d’adquisició de la finca, etc.