Tramitació del carnet de transports

targeta rosa

Carnet de transports per a persones de més de 62 anys o afectades amb un grau de discapacitat superior al 33%.

El carnet de transports és un document acreditatiu per obtenir tarifes especials en els transports metropolitans.

Per poder tramitar el carnet de transports cal presentar la documentació següent:

  • Declaració de Rendes. En cas que no se'n realitzi, cal aportar un certificat d'imputacions d'Hisenda
  • Fotocòpia del DNI
  • En cas de tenir un grau de discapacitat superior al 33%, cal aportar un certificat de discapacitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)


Presenteu la documentació a:

Àrea de Serveis a la Persona 
Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51