Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM)

L'Àrea Metropolitana de Barcelona està tramitant el Pla director urbanístic metropolità (PDUM), en compliment de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, que li atorga les competències urbanístiques per establir les principals línies de desenvolupament en matèria urbanística sobre el territori metropolità, que està format per 36 municipis, entre els quals hi ha Sant Joan Despí. El Pla director urbanístic metropolità és una figura de planejament urbanístic d'abast supramunicipal que, amb visió estratègica, establirà els grans objectius i les principals directrius que han de ser desenvolupades en els propers 20 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona en relació amb les infraestructures, les zones verdes, els teixits urbans i els espais oberts.


El 21 de març de 2023, el Consell Metropolità va fer l'aprovació inicial del PDUM. El document aprovat suma les propostes dels equips tècnics i els coneixements, les sensibilitats i els punts de vista que la ciutadania i les institucions més properes al territori van aportar prèviament a la redacció del Pla.

Un cop el PDU metropolità ha estat aprovat inicialment, s’ha obert un nou període d'informació pública fins al 31 d'octubre de 2023 per tal de recollir al·legacions al Pla. Durant aquest temps, la ciutadania té a la seva disposició el web https://urbanisme.amb.cat on es pot consultar la totalitat del document aprovat, així com l’Oficina d’Atenció al PDUM, ubicada a les oficines de l'AMB, on pot formular consultes personalitzades sobre el contingut del pla.

A banda, l'Oficina Itinerant d'Atenció Ciutadana del PDUM visitarà els diferents municipis metropolitans per oferir a la ciutadania la consulta en paper del document del Pla.

Consulta el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) a Sant Joan Despí

L'Oficina Itinerant d'Atenció Ciutadana del PDUM serà a Sant Joan Despí del 26 al 29 de setembre de 2023, de 9 a 14 hores, al Centre Cultural Mercè Rodoreda (carrer Major, 69). En aquestes dates, les persones interessades podran consultar el document del PDUM en paper i resoldre els dubtes que tinguin.

Cal demanar cita prèvia a https://www.amb.cat/es/web/amb/atencio-ciutadana/cita-previa/pdu/consulta-paper/sant-joan-despi