Grup de suport emocional i ajuda mútua

novembre15-6873.jpg

Ajuda mútua i intercanvi d'experiències

S'ofereix suport per a familiars cuidadors/es no professionals mitjançant espais de suport i trobada on intercanviar experiències. Programa temporal on les sessions són conduïdes per una psicòloga.

Més informació:

Àrea de serveis a la persona
Avda. de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51