Programa Nits de Juliol

NITS DE JULIOL

Es una programació alternativa a l’oci nocturn del municipi i oberta a tots els ciutadans
Poden formar part del programa d’edició d’activitats, les entitats sense ànim de lucre  i altres serveis de l’Ajuntament que programen activitats  d’aquesta naturalesa al mes de juliol.


Prestacions i tràmits:

  • Edició d’un PROGRAMA DE DIFUSIÓ  on recollir  les diferents activitats d’aquesta naturalesa , organitzades tant per l’administració com per altres entitats  sense ànim de lucre de la ciutat.
  • Garantir els mitjans i recursos municipals dels que disposem pel correcte funcionament de les activitats programades.
  • Vetllar per fer us dels mitjans de difusió dels que disposem per garantir la informació a la ciutadania en general, i promoure el coneixement  al municipi de les activitats organitzades per altres entitats.

Dins d’aquesta programació  es porta a terme l’activitat del SOLARIUM NIT, com a espai de trobada per gaudir de la musica en directe.