Servei d'ajuda a domicili

Millora de l'autonomia de persones i famílies en situació vulnerable

 

Servei destinat a millorar l'autonomia i la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat i les seves families. Ofereix suport per a la cura en el domicili o entorn comunitari.

Unitats prestadores del servei:

Equip bàsic de serveis socials Les Planes
Carrer de John F. Kennedy, 4 
Tel. 93 477 01 37

Equip bàsic de serveis socials Sant Pancraç
Passeig del Canal, 2 
Tel. 93 477 12 11