Esports

Esports

L’esport a Sant Joan Despí té una rellevància especial perquè des de l’Ajuntament s’aposta de forma decidida per tots els valors personals i socials que comporta la pràctica de l’esport.

Per aquest motiu hi ha una xarxa molt variada i àmplia d’instal·lacions esportives municipals d’un elevat nivell de qualitat.