Xarxa Centres Cívics

Els centres cívics són centres municipals per a la prestació de serveis públics personals i per a la impulsió d’activitats que tenen per objecte el desenvolupament cultural i social, la promoció de la vida associativa i, en general,  la participació dels ciutadans i ciutadanes en les tasques de la comunitat i el barri. Són centres de referència en el barri i espais que afavoreixen la interrelació, la relació intergeneracionals, la solidaritat i el desenvolupament de referents col·lectius.

A Sant Joan Despí tenim quatre centres cívics, un a cada barri:

- Centre Cívic Sant Pancraç

 • Atenció i informació als usuaris/àries
 • Servei d'Acció Social
 • Aula de cuina i ioga de l'Escola Municipal d'Art
 • Cessió d'espais a entits i col·lectius: Escola de Música Enric Granados, Grup d'art 94, Centre d'esplai El Nus, Colla Sardanista i cursos de Normalització lingüística.

- Centre Cívic Les Planes

Esplai El Tricicle

 • Atenció i informació als usuaris/àries
 • Serveis Acció Social
 • Cessió d'espais a entitats del barri: Club d'esplai El Tricicle, Chatango, Fotografia La Finestra
 • Activitats dinamitzadores organitzades per entitats i col·lectius i departaments municipals

- Centre Cívic Antoni Gaudí

 • Atenció i informació als usuaris/àries
 • Cessió d'espais a entitats: AAVV Residencial Sant Joan, Club d'esplai El Tricicle, Clubs d'Escacs, Associació Gastronòmica
 • Activitats formatives, cursos i tallers trimestrasls

- Centre Cívic Torreblanca

 • Atenció i informació als usuari/àries
 • Cessió d'espais a entitats
 • Centre Esplai El Nus
 • Sala Gent Gran
 • Activitats formatives, cursos i tallers trimestrals