Higiene alimentària

la-higiene-de-los-alimentos.jpg

La forma de control que es pot exercir sobre l'estat dels aliments, la seva conservació o les manipulacions a que són sotmesos és la inspecció. Les inspeccions alimentàries s'efectuen per a conèixer els processos, equips i instal·lacions que s'utilitzen, així com els controls en el moment de la fabricació, emmagatzematge dels productes, caducitat i conservació; l'adequada distribució, la conservació de la cadena de fred o d'altres temperatures i les condicions de venda, la infraestructura adequada de l'establiment, les condicions higièniques, etc...

Objectiu:

Vigilància i control de l’estat higiènic dels aliments i dels establiments alimentaris minoristes, amb l’educació sanitària dels manipuladors, l’anàlisi dels aliments i la inspecció i vigilància dels establiments alimentaris com a estratègies principals.

Activitats:

  • Control higienicosanitari dels menjadors col·lectius.
  • Prevenció de malalties produïdes pels aliments.
  • Inspeccions higienicosanitàries al comerç minorista.

Més informació:

Àrea de serveis a la persona
Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51 extensió 1147