Ajuts a la rehabilitació 

AJUDES A LA REHABILITACIÓ I MILLORA D’EDIFICIS I DE CASA TEVA
Eficiència energètica, accessibilitat i mobilitat interior

 

EDIFICIS ____________________________________________________________________


Programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació que obtinguin una MILLORA ACREDITADA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • A qui s’adreça: a comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats depropietaris.
 • Actuacions subvencionables: totes les actuacions de millora o rehabilitació d’edificis, sempre que s’obtingui com a mínim una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica (no seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin gas o gasoil).
 • Import de la subvenció: percentatge del cost de l’obra del 40% (màxim de 6.300€ Per habitatge), 65% (màxim de 11.600€ per habitatge) o 80% (màxim de 18.800€ per habitatge), segons l’estalvi assolit per l’actuació.
 • Requisits: els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE).
 • Termini de presentació: el termini de presentació de sol·licituds finalitza en data 30 de juny de 2026, inclòs. La modalitat de tramitació és telemàtica, a través del web www.cmh.cat

 

HABITATGES PARTICULARS ______________________________________________________________


Programa d’ajudes a les actuacions de MILLORES DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • A qui s’adreça: persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’habitatges.
 • Actuacions subvencionables: aquelles en les que s’assoleixi una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de com a mínim un 7% o una reducció del consum d’energia primària no renovable de com a mínim un 30% (no seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin gas o gasoil).
 • Import de la subvenció: la quantia de la subvenció és del 40% del cost de l'actuació, amb un topall màxim de 3.000€. El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000€ per habitatge.
 • Requisits: l’habitatge ha de ser domicili habitual i permanent de les persones propietaries, usufructuaries o arrendataries.
 • Termini de presentació: el termini de presentació de sol·licituds finalitza en data 30 de juny de 2026, inclòs. La modalitat de tramitació és presencial.

La persona interessada s’ha d’adreçar a

OLH-Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant Joan Despí:

Centre Miquel Martí i Pol. Av. de Barcelona, 83-85.
Telèfon: 93 373 07 61. Correu electrònic: olh@ad-sa.com


Programa d’ajuts per a actuacions d’ACCESSIBILITAT I MOBILITAT INTERIOR

 • A qui s’adreça: a les persones propietaries, arrendataries i usufructuaries d’habitatges unifamiliars privats i d’habitatges individuals privats en edificis de tipologia residencial col·lectiva.
 • Actuacions subvencionables: actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge, actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat i la mobilitat interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total o parcial, d’acord amb la normativa vigent: instal·lació d’aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l’eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina, entre d’altres.
 • Import de la subvenció: l’import serà del 40% del cost de les actuacions subvencionables, amb un límit de 3.000€. En cas que l’habitatge s’incopori a les borses de lloguer social o altres programes públics, la quantia màxima de la subvenció serà del 40% del cost, amb un límit de 6.000€.
 • Requisits: la persona sol·licitant ha de ser propietaria o arrendataria o usufructuaria de l’habitatge. Els ingressos anuals de la unitat de convivència no poden superar 5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), a excepció de persones amb mobilitat reduida i/o majors de 65 anys.
 • Termini de presentació: el termini de presentació de sol·licituds finalitza en data 31 de desembre de 2022, inclòs.

 


TOTA LA INFORMACIÓ I LES BASES AL DETALL
https://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/ajuts-fons-next-generation/habitatges
Actuació finançada pels fons europeus Next Generation