Servei de transport adaptat fix

fix.jpg

Servei adaptat per atendre les necessitats de mobilitat i desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda o que necessiten una persona acompanyant.

El desplaçament serà fix i destinat a l'assistència a centres de dia per a gent gran i a centres específics per a persones amb discapacitat de la xarxa pública.

Es dirigeix a gent gran i persones amb discapacitat

 

Unitats prestadores del servei:

Equip bàsic de serveis socials Les Planes
Carrer de John F. Kennedy, 4 
Tel. 93 477 01 37

Equip bàsic de serveis socials Sant Pancraç
Passeig del Canal, 2 
Tel. 93 477 12 11