Animals de companyia

  


Els animals de companyia (gats, gossos i fures) proporcionen molts beneficis físics i emocionals a les persones amb les que conviuen: són una font de motivació, afecte i empatia. Alhora, tenir un animal de companyia comporta un compromís amb el nostre animal, amb la resta de persones i amb la ciutat.   

 

 

Tinença responsable


Un animal és un ésser viu que necessitarà que en tinguem cura durant tota la vida. Per això, abans de tenir un animal de companyia, és molt important reflexionar, de forma responsable, si podrem garantir-li les condicions de manteniment, benestar i seguretat que requereix i informar-nos dels nostres drets i obligacions.   

Les persones propietàries d'animals de companyia tenen les següents obligacions:

  • Mantenir l'animal en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i seguretat
  • Donar-li una atenció veterinària per garantir-ne la salut
  • Identificar l'animal amb un microxip i censar-lo a l'Ajuntament
  • No maltractar-lo ni físicament ni psíquicament
  • No abandonar-lo
  • Vetllar per una bona convivència amb el veïnat
  • Responsabilitzar-se de mantenir l'espai públic net d'orins i excrements

 

Identificació d'animals de companyia


La persona propietària d'un gos, gat o fura ha d'identificar l'animal individualment amb un microxip mitjançant un veterinari. La identificació de l'animal és molt important ja que en facilita la recuperació en cas de pèrdua.   

Un cop identificat l'animal, cal censar-lo a l'Ajuntament. Recordeu que cal informar l'Ajuntament de qualsevol modificació, tant sigui per canvi de propietat de l'animal, per canvi de residència o per mort de l'animal.   

Més informació a Cens d'animals


Maltractament d'animals


Els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica que han de rebre un tracte que en procuri el benestar. Ningú no ha de provocar sofriments o maltractaments als animals, ni causar-los estats d'ansietat o por. En cas que tingueu una sospita de l'existència d'un maltractament d'animals, podeu informar a la Policia Local (telèfon 93 480 60 10).


Pèrdua o abandonament d'animals de companyia


L'Ajuntament de Sant Joan Despí disposa d'un servei de recollida d'animals de companyia que es troben abandonats o perduts a la via pública i en facilita la recuperació a les persones propietàries. Si heu perdut el vostre animal de companyia, ho heu de comunicar a la Policia Local (telèfon 93 480 60 10).   

Cal recordar que està totalment prohibit abandonar un animal, tal com decreten l'Ordenança del Civisme i la Convivència de l'Ajuntament de Sant Joan Despí i la Llei de Protecció dels animals de la Generalitat, que estableix com a infracció greu o molt greu l'abandonament d'un animal, amb les corresponents sancions.     

En cas que trobeu un animal perdut o abandonat, contacteu amb la Policia Local (telèfon 93 480 60 10). Un cop feta la recollida, l'animal es trasllada a una protectora perquè en tingui cura.