Consell de dones

consell_de_dones_20aniversari.jpeg
consell_de_dones2_20aniversari.jpeg
consell_de_dones3_20aniversari.jpeg

El Consell de les Dones de Sant Joan Despí és un òrgan municipal permanent de participació sectorial i de caràcter consultiu per a aquelles qüestions d’interès per a les dones de Sant Joan Despí i, en concret, per aquelles competències i funcions que suposin una millora del benestar i de la qualitat de vida de les dones.

El Consell de Dones està presidit per la Regidoria d’Igualtat i Polítiques LGTBI i hi pertanyen una representació de les entitats de dones de la ciutat, entitats mixtes que desenvolupen accions de promoció d’igualtat d’oportunitats, així com partits polítics i centrals sindicals amb programes o polítiques d’igualtat. Totes són entitats d’àmbit territorial de la ciutat, democràtiques, pluralistes i sense ànim de lucre.

Convidem les dones d’altres entitats del municipi que facin les seves propostes i formin part activa al Consell de Dones. Us hi esperem!