Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

targeta-aparcament.jpg

Objectiu

L'objectiu es facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones amb mobilitat reduïda. Recull diferents modalitats, targeta per conductor, targeta per a no conductor i targeta per a transport col.lectiu.

Requisits

Poden ser titulars  les persones amb disminució que superin el barem de mobilitat i condueixin un vehicle. No obstant això, s’atorgarà una targeta identificativa com a titular no conductor a les persones que superin el barem de mobilitat i no condueixin, referent als vehicles que els transporten, quan la persona amb disminució tingui més de tres anys. També es podrà atorgar per a persones amb disminució identificada com a titular no conductor a les persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Unitat prestadora del servei:

Àrea de Serveis a la Persona
Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51