Zona Baixes Emissions ZBE Sant Joan DespÍ

 

La zona de baixes emissions té la finalitat de reduir la contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de l'aire i la salut pública, disminuir els nivells de contaminació de la ciutat fins als recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i acomplir els valors límit de qualitat de l'aire legalment establerts.

Es restringeix la circulació dels vehicles més contaminants en l'àmbit de la zona de baixes emissions de Sant Joan Despí. Els vehicles afectats, així com els que poden tenir exempcions o autoritzacions, són els mateixos que a la resta de les ZBE de la metròpolis de Barcelona.

 

Comproveu el distintiu ambiental per accedir a la zona de baixes emissions (ZBE) aquí

 

Horari

Dies laborables, de dilluns a divendres, en horari de 7 a 20 h.


Calendari

Es troben afectats per les restriccions els vehicles als quals no els correspon cap distintiu ambiental:
Des de l'1 de gener de 2022 inici de la ZBE de Sant Joan Despí i entrada en vigor del règim sancionador per a:
  • Turismes (M1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment matriculats abans del 2000) i dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans del 2005 o 2006)
  • Motocicletes i ciclomotors (categoria L) anteriors a la norma Euro 2 (habitualment matriculats abans del 2003).
  • Furgonetes (categoria N1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment matriculades abans del 2000) i dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculades abans del 2005 o 2006) i camions (N2, N3) anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans de 2006 o 2007).
  • Autocars i autobusos (M2 i M3) anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans de 2006 o 2007).

 

Registre i autoritzacions

Es contemplen una sèrie d'exempcions i autoritzacions comunes a les ZBE de la metròpolis de Barcelona. A més, tots els vehicles afectats poden sol·licitar autoritzacions diàries, que seran vàlides per circular dins de qualsevol ZBE metropolitana.

Els vehicles ja inscrits al registre per circular a la ZBE Rondes de Barcelona no cal que facin cap altra gestió ja que el registre és comú. 

Per consultar totes les exempcions i autoritzacions disponibles: https://zberegistre.ambmobilitat.cat/

 


 

Atenció telefònica:

 

930 333 555 (laborables de dilluns a divendres de 8 a 20 hores) 

010 (tots els dies 7 a 23 hores) 


Atenció en línia

 


ZBE BARCELONA
 


Ordenança ZBE Sant Joan Despí