Servei Despientitats

Despi entitats

Es  un portal associatiu  del que l’Ajuntament de Sant Joan Despí disposa, sota conveni amb la Diputació de Barcelona. Es una plataforma virtual que es posa a l’abast de les associacions, amb la voluntat de:
 

  • Afavorir  la identitat digital de les entitats (metodologia 2.0, xarxes socials,..) impulsant, enfortint i dinamitzant les entitats i els seus webs associatius.
  • Facilitar vies telemàtiques de comunicació, informació entre l’administració i les associacions.
  • Mostrar a la ciutadania i al món que Despientitats és una xarxa de webs associatives que vol oferir una finestra a totes aquelles associacions que fan el dia a dia de Sant Joan Despí.


Prestacions i tràmits:

  • La oportunitat  a les entitats de fer-se  la seva pròpia web.
  • Accés de forma més eficaç a l’ informació d’interès per les entitats, en quant a assessorament dels  recursos, tràmits  i convocatòries d’altres administracions.
  • Via per accedir a models per la tramitació de subvencions locals, inscripció a cursos, participació en l’organització de festes i activitats de ciutat.
  • Accés a la informació de totes les entitats que formen el món associatiu local
  • Incloure les seves activitats a l’agenda local del portal Despientitats
  • Formació per incloure l’ús del portal com a mitjà  dins de la gestió de l’entitat