Coeducació

 

Els departaments d’Igualtat i Educació de l’Ajuntament treballen conjuntament amb les escoles, els instituts, els esplais, les biblioteques i, en definitiva, amb els ens i equips de professionals que participen activament en l’educació d’infants i joves, per desenvolupar accions que permetin potenciar la igualtat real i efectiva, el respecte a la diversitat i prevenir la discriminació i les violències masclistes i LGTBIfòbiques, així com reduir conductes de risc i facilitar la detecció prematura de relacions abusives.

 

Concurs de vídeos #Noemtoquiselwhatsapp per a Instituts


El concurs de vídeos és una iniciativa de la Comissió de Violència de Sant Joan Despí amb l’objectiu de treballar per trencar mites i estereotips entre la joventut.
La finalitat d’aquesta convocatòria és que tot l’alumnat de 4t d’ESO abordi l'aprenentatge de l'ideal d'amor romàntic, concretament, la seva representació en la cultura audiovisual i la vinculació amb l'establiment de relacions abusives. A més, es pretén sensibilitzar sobre els estereotips masclistes i impulsar relacions sexoafectives, lliures, sanes i consensuades.

 


Taller de prevenció de les violències masclistes a 1r de Batxillerat


Un taller dirigit a l’alumnat de 1r de Batxillerat dels instituts de Sant Joan Despí amb l’objectiu d’ampliar la mirada feminista sobre l’erradicació, sensibilització i detecció de les violències masclistes entre la joventut del municipi així com promoure relacions igualitàries.

 


Taller Transformant les Masculinitats


Aquest taller pretén facilitar el procés de transformació personal i social de persones identificades com a homes amb el desig de revisar-se, conscienciar-se i transformar-se en perspectiva feminista i interseccional la seva forma de viure's i relacionar-se com a homes en aquest món.
L’objectiu d’aquest espai és prevenir qualsevol tipus de violència (masclista, lgtbifòbica, gordofòbica,  racista, capacitista...) fent els homes conscients dels seus privilegis, donant eines de gestió d'aquests, transformant i ampliant les masculinitats imposades i patriarcals i donant suport a prendre responsabilitat per ser agents de canvi cap a la igualtat.
El projecte pretén buscar la complicitat masculina impulsant la creació d’una xarxa d’homes implicats a combatre les violències masclistes i a erradicar les desigualtats de gènere.

 

Maleta Lila i Maleta Viatgera (imatges “maleta lila”)


La Maleta Viatgera és un projecte entre les biblioteques municipals i les escoles de Sant Joan Despí que consisteix en el préstec d’una maleta amb diferents continguts per als cursos d’infantil i primària que els diferents centres educatius consideren adients.
El Departament d’Igualtat col·labora en aquest projecte introduint elements coeducatius i la mirada feminista a les escoles impulsant la lectura de contes que trenquin els estereotips de gènere i promocionin l’equitat entre nenes i nens, així com la resolució pacífica dels conflictes.
A més a més, des del Departament, i en col·laboració amb el Departament d’Educació, es crea una Maleta Lila que pretén funcionar com un fons de biblioteca feminista amb llibres que només tractin l’equitat de gènere, el trencament d’estereotips de gènere, la resolució pacífica dels conflictes i les violències masclistes. Aquesta s’entrega a cada centre educatiu durant el curs escolar amb l’objectiu de treballar aquests temes i incloure’ls en el contingut curricular i competències bàsiques de l’alumnat, més enllà de les dates específiques del 25 de novembre (Dia Internacional per l’erradicació de les violències masclistes contra les dones) i el 8 de març (Dia Internacional de les Dones).

 

 

Guia pedagògica per la igualtat

 

La Guia pedagògica per la igualtat és una proposta del Consell d'Infants de Sant Joan Despí per respondre a la necessitat de visibilitzar, reflexionar i debatre al voltant dels rols i estereotips de gènere. Els rols i estereotips de gènere són aquelles expressions diferenciades en funció del gènere, des dels comportaments, actituds i valors fins als atributs o característiques d'una persona.

 

L'escola té un paper clau en el desenvolupament dels rols i els estereotips de gènere. És per això que, a través de la Guia pedagògica per la igualtat, es fomenta el treball d'aquest tema a les aules, per prendre'n consciència i adquirir una mirada crítica, tot trencant les preconcepcions i donant pas a la reflexió, avançant cap a una societat més feminista.

La guia, editada per l'Ajuntament de Sant Joan Despí, planteja una oportunitat per treballar el gènere en un dels principals espais de socialització d'infants, en un grup d'aprenentatge entre iguals que es relacionen tant en espais formals com informals. És per això que mitjançant el treball a l'aula es poden aconseguir repercussions fora d'aquesta, ajudant els nois i noies a entendre's elles mateixes i el seu entorn i obrint portes a noves maneres d'expressar-se i interactuar.