Dades estadístiques

Sant Joan Despí és una ciutat situada a l'esquerra del riu Llobregat. Forma part de la comarca del Baix Llobregat i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Una ciutat amb un gran nombre d'espais verds, serveis, equipaments culturals, esportius, cívics i socials i amb una economia diversificada.

  • Superfície: 6,17 km2
  • Població:  34.568 habitants (2023)
  • Densitat de població: 5.602,59 hab/km2 (2023)


Indicadors de la ciutat (demografia, mercat de treball, activitat econòmica, parc de vehicles, eleccions, cultura, medi ambient...)

Accedeix a les dades actualitzades de l'Institut d'Estadística de Catalunya


Principals indicadors

 

Informació Estadística

Programa HERMES