Servei d’acollida a persones nouvingudes

solidaritat_i_cooperacio.jpg

Acollida a persones nouvingudes

El servei de primera acollida a persones nouvingudes ofereix informació i formació a les persones que acaben d'arribar al municipi amb l'objectiu que puguin adquirir els coneixements bàsics que els permetran viure i treballar a Sant Joan Despí.

El servei consta d'una primera entrevista amb l'agent d'acollida i de tres mòduls de formació:

  • Mòdul A: coneixement de les llengües (90 hores de català i/o castellà)
  • Mòdul B: 15 hores de coneixements labolrals
  • Mòdul C: 15 hores de coneixements de la societat catalana

A més, comptem amb un servei d'assessorament legal en materia d'estrangeria.

El servei de primera acollida té com a principal objectiu oferir informació i assessorament especialitzat per facilitar l’autonomia personal, l’acollida i la integració de les persones estrangeres.

Està destinat a totes les persones estrangeres i autòctones, empadronades o residents a Sant Joan Despí, que necessitin informació o orientació sobre qualsevol tema d'estrangeria o matèria laboral.

El servei és presencial, personalitzat i gratuït i es presta els dimecres de 9 a 12 h a l'Àrea de Serveis a la Persona.

Cal demanar cita prèvia:

Àrea de Serveis a la Persona
Telèfon 93 477 00 51
Correu electrònic acollida@sjdespi.cat

 

Tràmits per a informes d'estrangeria

Des del servei de primera acollida també es realitzen els informes d'estrangeria:

  • Informe d'arrelament social (INFO2)
  • Informe d'integració social (INFO3)
  • Informe de adequació de l'habitatge en virtut del reagrupament (INFO1)
  • Informe d'adequació de l'habitatge per la renovació de les targetes de residència en virtut del reagrupament (INFO4)

Més informació:
treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/informes-destrangeria

Àrea de Serveis a la Persona
Telèfon 93 477 00 51
Correu eletrònic acollida@sjdespi.net