Intervenció comunitària

maig15-16244.jpg

Prevenció de l'exclusió social de col·lectius vulnerables

Accions destinades a prevenir l'exclusió social de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

  • Taula de coordinació de serveis d’atenció a les necessitats bàsiques: campanyes solidàries i donacions.
  • Inclusió social mitjançant l'activitat esportiva.
  • Inclusió social mitjançant la col·laboració amb entitats culturals i de lleure
  • Projecte d'acompanyament socioeducatiu a l'escolaritat al barri de Les Planes

Unitats prestadores del servei:

Equip bàsic de serveis socials Les Planes
Carrer de John F. Kennedy, 4 
Tel. 93 477 01 37

Equip bàsic de serveis socials Sant Pancraç
Passeig del Canal, 2 
Tel. 93 477 12 11