Autoritzacions d'ús de l'espai públic

1. Autorització d’ús d’espais públics (fer fotografies, penjar banderoles, etc.)

Per fotografiar o filmar la via pública o els edificis municipals de Sant Joan Despí s'ha de sol·licitar autorització al Departament de Comunicació de l'Ajuntament. També s'ha de sol·licitar autorització per penjar banderoles, pancartes, etc. al carrer.

La petició sol·licitada serà tramitada i es donarà resposta a l'interessat des del Departament de Premsa i Comunicació.

En el cas de ser acceptada, s'enviarà la autorització per a l'activitat sol·licitada, junt amb la carta de pagament de les taxes estipulades per a aquesta activitat en les ordenances fiscals municipals d'enguany. Durant la realització de l'activitat, s'haurà de portar una còpia de l'autorització i el rebut de pagament.

Tramitació

Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Camí del Mig, 9. Tel. 93 480 60 00  ajuntament@sjdespi.net

Horari:

Des de l'1 d'octubre al 30 de juny --- De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores -  Dimecres de 16:30 a 19:00 hores
Des de l'1 de juliol al 30 de setembre --- De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores

A través de la seu electrònica municipal mitjançant instància genèrica


2. Autorització d'ocupació de la via pública (obra, neteja, mudança, etc.)

S’ha de sol·licitar permís d’ocupació de via pública especificant: el tipus d’actuació: obra, neteja, mudança, etc. i el tipus de material; camió,  contenidor, material d’obra, etc. al departament de Policía Local.

Tramitació

Presencialment al departament de Policía Local. Avinguda de Barcelona, 41  Tel. 93 480 60 10  policialocal@sjdespi.net

Horari: 24 h al dia els 7 dies de la setmana.

A través de la seu electrònica municipal mitjançant instància genèrica


3. Autorització d'ús d'equipaments públics (centres cívics, poliesportius, etc.)

 

Cerqueu a l'apartat EQUIPAMENTS l'espai i allà hi trobareu el centre gestor de les peticions d'utilització i les condicions de cada espai.

Podeu contactar directament amb el centre gestor i us facilitarà l'imprès de sol.licitud.

En cas de voler presentar la sol.licitud on-line, podeu fer-ho mitjançant instància genèrica.