Cens d'animals de companyia

La persona propietària d'un animal de companyia (gos, gat o fura) ha d'inscriure'l al cens municipal. Prèviament a la inscripció de l'animal al cens, cal haver-ne fet la identificació electrònica amb la implantació d'un microxip. Recordeu que, un cop censat, cal informar l'Ajuntament de qualsevol modificació, tant sigui per canvi de propietat de l'animal, per canvi de residència o per mort. 
 

Com inscriure un gos al cens d'animals de companyia?


S'ha d'omplir la sol·licitud d'alta al registre municipal d'animals de companyia i autoliquidar la taxa corresponent a la inscripció al mateix, que té un import de 38,00 euros. 

També s'haurà de comunicar de la mateixa manera la baixa del gos a l'Ajuntament (mort, trasllat domicili, canvi de titular, etc.) 

Tramitació presencial: 

Departament de Gestió Tributària 
Camí del Mig, 9 
Tel. 93 480 60 00 

Documentació:

  • DNI del titular
  • Adjuntar fotocòpies de (DNI + cartilla veterinària + número de microxip)
  • Omplir la instància sol·licitant la inscripció


Termini: 

Tres mesos des del naixement del gos, o 30 dies des de la data d'adquisició del gos, del canvi de residència, de la mort del gos o de la modificació d'altres dades incloses en el cens. 

Instància genèrica 
 

Com inscriure gats i fures al cens d'animals de companyia?


La documentació necessària és: 

Instància sol·licitant el cens del gat o fura 

Adjuntar:

  • Fotocòpia del DNI del titular de l'animal
  • Fotocòpia del número de microxip de l'animal amb les dades del veterinari
  • Fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal