Geoportal urbanístic

El Geoportal es una potent eina que posa a disposició dels ciutadans informació sobre l’ordenament urbanístic de la ciutat.

Trobareu en aquest espai el planejament, informació cadastral, diferents tipus de cartografies, fotografies aèries, ... i tot un seguit d’eines (medició de distàncies, àrees, exportació a PDF, possibilitat de dibuixar..) que esperem us siguin d’utilitat.

Imatge
geoportal