Servei de transport adaptat esporàdic

esporadic.jpg

Servei per atendre les necessitats de mobilitat i desplaçament de les persones amb discapacitat.
El desplaçament serà esporàdic i destinat a activitats lúdiques, culturals, gestions, etc.

Aquest servei, gestionat des del Consell Comarcal del Baix Llobregat, un tipus de transport que vol convertir-se en una modalitat complementària a les ja existents, i arribar, progressivament, a inserir-se en la xarxa de transport públic. Les persones donades d’alta al servei  podran sol·licitar el transport durant tots els dies de l’any de 7.00 a 24 hores.

El desplaçament serà esporàdic i destinat a activitats lúdiques, culturals, gestions, etc.

Per poder accedir-hi cal:

 • Estar empadronat a Sant Joan Despí
 • Tenir certificat de reconeixement de discapacitat
 • Superar el barem de mobilitat reduïda
 • Ser usuari/aria de cadira de rodes, o
 • Fer servir bastons o crosses per caminar, o
 • Presentar insuficiència respiratòria greu, insuficiència o malaltia cardíaca i/o greus trastorns de la conducta que impossibiliti l'ús d'un transport públic.

Unitats prestadores del servei:

Equip bàsic de serveis socials Les Planes
Carrer de John F. Kennedy, 4 
Tel. 93 477 01 37

Equip bàsic de serveis socials Sant Pancraç
Passeig del Canal, 2 
Tel. 93 477 12 11

Per accedir al servei, cal presentar la sol·licitud juntament amb la següent documentació en el centre cívic de referència:

 • Declaració de la capacitat d’autonomia de la persona sol·licitant
 • Fotocòpia del DNI
 • Certificat d’empadronament
 • Fotocòpia del certificat de disminució
 • Fotocòpia de la targeta de la discapacitat per les dues cares