Composició del Consell i la Junta General

L'empresa municipal ADSA es gestiona mitjançant el Consell d'Administració i la Junta General.

La composició del Consell d'Administració és la següent:

 • Presidenta: Sra. Belén Garcia Criado
 • Secretari: Sr. Francisco de la Fuente Grisolia
 • Conseller: Sr. Josep Bracons Oliach
 • Conseller: Sr. Julio Jiménez Castillo
 • Consellera: Sra. Nuria Garcia Seguer.
 • Consellera: Sra. Fuensanta Fernández García.
 • Conseller: Sr. Juan García Sánchez
 • Consellera: Sra. Maria Teresa Castellnou Guilera

La Junta General és el Ple Municipal, a qui correspòn acordar el nomenament i i/o la ratificació dels vocals membres del Consell d'Administració que segons l'article 3.2. dels Estatuts Socials es per un període de quatre anys des de de la seva acceptació.

Per acord dels membres del Consell i de conformitat amb l'artícle 217.3 de Llei de Societats de Capital, en data 23 de gener de 2024 s'aprovà la següent distribució de dietes i remuneracions dels membres i el secretari del Consell d'Administració:

a) Dietes brutes per assistència

 • President/a: 436,02€
 • Vocals: 436,02€

  b) Remuneracions brutes per especial dedicació

 • Secretari: 960€ mensuals

Totes les dietes i remuneracions brutes resten subjectes a les retencions legals corresponents (actualment el 35%)