Gats i fures


Les persones propietàries de gats i fures han de mantenir-los en bones condicions sanitàries i garantir-ne el manteniment, el benestar i la seguretat. Han de proporcionar-los afecte, exercici diari i alimentar-los i hidratar-los adequadament. També han de vetllar per una bona convivència dels animals amb el veïnat.  

Els gats no han de romandre ni transitar pels parcs infantils i zones reservades als infants. Cal recollir sempre els excrements a la via pública. Recordeu portar bosses o altres elements per fer-ho. Es considera com a infracció molt greu permetre a gats dipositar les seves deposicions en els parcs i jardins d'ús per als infants.


Cens i identificació
 

Els gats i fures han d'estar identificats individualment amb un microxip. Un cop identificat l'animal, cal censar-lo a l'Ajuntament. Recordeu que cal informar l'Ajuntament de qualsevol modificació, tant sigui per canvi de propietat de l'animal, per canvi de residència o per mort.  

Més informació a Cens d'animals


Colònies de gats al carrer


L'Ajuntament de Sant Joan Despí duu a terme un programa de control de les colònies de gats de carrer per tal de garantir el benestar animal, la sanitat i la salubritat. A la nostra ciutat, aquest control es fa amb la col·laboració de l'entitat Despigat. Aquesta entitat s'encarrega del manteniment de les colònies de gats: recull els gats, els esterilitza i els retorna a la colònia; els alimenta i els hidrata.  

Recordeu que no heu d'alimentar els gats i que està prohibit deixar matèria orgànica a l'espai públic. Cada colònia de gats té un alimentador responsable que controla que tots els animals tinguin beguda i aliment.