Estabilitat pressupostària

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Aquest apartat fa referència a la capacitat de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la regla de la despesa i el límit d’endeutament, segons la normativa vigent (LOEPSF, Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de les Administracions Públiques).
En aquest sentit des de l'Ajuntament de Sant Joan Despí s'envia al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per la seva posterior validació.

Trimestre

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Compliment dels objectius de sostenibilitat financera

Període mitjà de pagament

Data de comunicació al Ple

Primer trimestre 2023Hi ha capacitat de finançament que s'estima a la fi del primer trimestre en 586.596,47€El deute a llarg termini a la fi del primer trimestre equival al 17,42% dels ingressos ordinaris18,73 dies25/05/2023
Segon trimestre 2023Hi ha capacitat de finançament que s'estima a la fi del trimestre en 641.977,14€El deute a llarg termini a la fi del segon trimestre equival al 17,27% dels ingressos ordinaris6,16 dies28/09/2023
Tercer trimestre 2023Hi ha capacitat de finançament que s'estima a la fi del trimestre en 317.499,48€El deute a llarg termini a la fi del tercer trimestre equival al 16,65% dels ingressos ordinaris6,62 dies30/11/2023
Quart trimestre 2023    

Primer trimestre 2022

Hi ha necessitat de finançament que s’estima a la fi del primer trimestre en (-) 1.943.335,00€

El deute a llarg termini a la fi del primer trimestre equival a 17,26% dels ingressos ordinaris

9,26 dies

26/05/2022

Segon trimestre 2022

Hi ha necessitat de finançament que s’estima a la fi del segon trimestre en (-) 1.473.000,00€

El deute a llarg termini a la fi del segon trimestre equival al 16,45% dels ingressos ordinaris

6,16 dies

29/09/2022

Tercer trimestre 2022

Hi ha necessitat de finançament que s’estima a la fi del tercer trimestre en (-) 1.631.000,00€

El deute a llarg termini a la fi del tercer trimestre equival al 15,45% dels ingressos ordinaris

5,75 dies

24/11/2022

Quart trimestre 2022

Hi ha capacitat de finançament que s'estima a la fi del quart trimestre en 887.142,40€

El deute a llarg termini a la fi del quart trimestre equival al 18,5% dels ingressos ordinaris

4,82 dies

06/02/2023

TrimestreCompliment dels objectius d'estabilitat pressupostàriaCompliment dels objectius de sostenibilitat financeraPeríode mitjà de pagamentData de comunicació al Ple

Quart trimestre de 2021

Hi ha necessitat de finançament que s'estima a la fi del quart trimestre en (-) 3.613.402,78€

El deute a llarg termini a la fi del quart trimestre equival al 18,80% dels ingressos ordinaris

8,03 dies

24/02/2022

Tercer trimestre de 2021

Hi ha necessitat de finançament que s'estima a la fi del tercer trimestre en (-)3.904.913,00€

El deute a llarg termini a la fi del tercer trimestre equival al 19,5% dels ingressos ordinaris

7,18 dies

25/11/2021

Segon trimestre de 2021

Hi ha necessitat de finançament que s'estima a la fi del segon trimestre en (-)4.328.523,87€

El deute a llarg termini a la fi del segon trimestre, equival al 20,30% dels ingressos ordinaris

5,61 dies

30/09/2021

Primer trimestre de 2021

Hi ha necessitat de finançament que s'estima a la fi del primer trimestre en (-)4.666.249,45€

El deute a llarg termini a la fi del primer trimestre equival al 21,84% dels ingressos ordinaris

19,05 dies

29/06/2021

Trimestre

Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària

Compliment dels objectius de sostenibilitat financera

Període mitjà de pagament

Data de comunicació al Ple

Primer trimestre 2020

Es compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival a 26,08% dels ingressos ordinaris

16,73 dies

25/06/2020

Segon trimestre 2020

Es compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival a 25,98% dels ingressos ordinaris

5,96 dies

29/09/2020

Tercer trimestre 2020

No es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i hi ha necessitat de finançament (Covid-19)

El deute equival a 23,50% dels ingressos ordinaris

7,35 dies

26/11/2020

Quart trimestre 2020

Hi ha necessitat de finançament que s'estima a la fi del quart trimestre en (-)5.401.559,01€

El deute a llarg termini a la fi del quart trimestre, equival al 24,78€ dels ingressos ordinaris

8,91 dies

25/03/2021

Trimestre

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Compliment dels objectius de sostenibilitat financera

Període mitjà de pagament

Data de comunicació al Ple

Primer trimestre 2019

Es compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival a 23,50% dels ingressos ordinaris

23,12 dies

30/05/2019

Segon trimestre 2019

Es compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 22,66% dels ingressos ordinaris

11,37 dies

26/09/2019

Tercer trimestre 2019

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 20,72% dels ingressos ordinaris

11,23 dies

28/11/2019

Quart Trimestre 2019

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 26,40% dels ingressos ordinaris.

10,98 dies

25/06/2020

Trimestre

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Compliment dels objectius de sostenibilitat financera

Període mitjà de pagament

Data de comunicació al Ple

Primer Trimestre 2018

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 15,38  % dels ingressos ordinaris

28 dies

31/05/2018

Segon  Trimestre 2018

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 14,57 % dels ingressos ordinaris

10,49 dies

27/09/2018

Tercer  Trimestre 2018

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 14,78  % dels ingressos ordinaris

13,47 dies

29/11/2018

Quart trimestre 2018

Es compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera.  El deute equival al 23,24% dels ingressos ordinaris.

6,88 dies

28/03/2019

Trimestre

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Compliment dels objectius de sostenibilitat financera

Període mitjà de pagament

Data de comunicació al Ple

Primer trimestre 2017

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 17,84% dels ingressos ordinaris.

21,66 dies

25.05.2017

Segon trimestre 2017

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 14,60% dels ingressos ordinaris.

20,69 dies

27.07.2017

Tercer trimestre 2017

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 13,26% dels ingressos ordinaris.

25,22 dies

23.11.2017

Quart trimestre

2017

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 16,51% dels ingressos ordinaris.

30,90 dies

22.02.2018

Trimestre

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Compliment dels objectius de sostenibilitat financera

Període mitjà de pagament

Data de comunicació al Ple

Primer trimestre 2016

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 22,46% dels ingressos ordinaris.

12,54 dies

26.05.2016

Segon trimestre
2016

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 20,24% dels ingressos ordinaris.

08,75 dies

29.09.2016

Tercer trimestre
2016

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 20,94% dels ingressos ordinaris.

18,09 dies

24.11.2016

Quart trimestre
2016

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament

Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 19,59% dels ingressos ordinaris.

11,02 dies

 

23.02.2017
Per més informació podeu consultar a Govern Obert.


Endeutament

En la següent taula s'inclou el deute viu de l'Ajuntament de Sant Joan Despí des de l'any 2010. Podeu ampliar la informació consultant a Govern Obert.

Endeutament
AnyDeute viu
20218.171.139€
202010.401.229€
201911.524.198€
201810.093.175,3€
20177.065,332€
20166.844.000€
20158.732.000€
201410.230.000€
201313.923.000€
201211.600.000€
201113.235.000€
201011.015.000€

 


                             Nivell d'endeutament