Consistori 2023-2027

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, d'acord amb la llei vigent, està compost per 21 regidors i regidores. El repartiment de la representativitat en el Consistori durant el mandat 2023-2027, és el que es detalla a continuació:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biografia i retribució  |  Patrimoni  |  Activitats
 
 
Imatge
laura_acedo
Biografia i retribució  |  Patrimoni  |  Activitats