Bases per regir els processos selectius afectats per la Llei 20/2021

Descripció de la plaça

Bases per regir els processos selectius afectats per la Llei 20/2021.

Període presentació d'instàncies

A concretar en cada cas.

Requisits

L'objecte d'aquestes bases és la regulació amb caràcter general de tots els processos de selecció afectats per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el treball públic.

Anunci convocatòria