Pla Local de Joventut

juliol15-0063_1.jpg

Des del Departament de Joventut treballem per impulsar i dur a terme les polítiques municipals juvenils.

El nostre objectiu és desenvolupar accions en l'àmbit de la promoció juvenil, la cultura, la participació i dinamització activa, coordinar amb la resta de departaments les polítiques que es duen a terme a la ciutat dirigides als i les joves, així com donar suport a les entitats i col·lectius juvenils de la ciutat.

Volem realitzar actuacions que tendeixin al desenvolupament dels i les joves, és a dir, actuacions que es dirigeixen tant a les condicions de vida de les persones ( treball, habitatge, i formació), com aquelles que es dirigeixen a la seva qualitat de vida (oci, cultura, participació, esports, educació i salut).

Per tot això posem a la vostra disposició espais com l'Oficina Jove; el casal de joves, El Bulevard; i altres programes i activitats on els i les joves heu de ser els protagonistes.

En definitiva, ser el vostre enllaç tot treballant per i amb vosaltres.

Posem a la vostra disposició el nou Pla Local de Joventut 2023-2026:

El Pla Local de Joventut de Sant Joan Despí 2023-2026 és l'instrument base que servirà per desenvolupar accions i polítiques que donin resposta a les inquietuds i prioritats d'aquest col·lectiu en els propers anys. El pla s'articula a través de quatre eixos: emancipació, referencialitat, transformació social i comunicació, al voltant dels quals s'han definit accions per àmbits més concrets tenint en compte les diferents franges d'edat i la realitat de la persona jove. A més d'impulsar noves accions, el pla aposta per consolidar polítiques i programes que han resultat molt efectives al llarg dels darrers anys.