Participació al Carnaval

 

El Carnaval es una de les celebracions del cicle festiu de la ciutat. A Sant Joan Despí, és un programa que es caracteritza per un conjunt d’elements que dona una identitat peculiar a aquesta festa i obre la possibilitat a un alt nivell de participació ciutadana:

Tenim un carnestoltes propi de la nostra ciutat : Sa Majestat JOAN DESPITOLTES, que es caracteritza pel seu vestuari modernista, tema molt present dins del patrimoni cultural de Sant Joan Despí

Incorpora un programa d’activitats organitzats per les entitats i l’Ajuntament, divers, variat i adreçat a els  diferents sectors de població, amb el seu desenvolupament a diferents barris del municipi.

La Rua, formada per  les entitats i col·lectius de la ciutat  que amb la seva implicació com a comparses, donen al municipi una de les fites de més atracció per la població.

 

Prestacions i tràmits:

Donem una via de subvencions als participants de les comparses i a les seves carrosses, sota l’aplicació de barems per nº participants a cadascuna de les comparses inscrites i el tipus de vehicle que formarà la carrossa.

Vies d’accés a la documentació  i al tràmit de subvenció,  per afavorir el processos.

La comissió del Carnaval, com a espai de treball conjunt entre l’administració i les entitats participants.

Espai per la sonorització i decoració  de carrosses inscrites a la rua

Equips de sonorització pels vehicles inscrits

Atenció a les consultes, informació o assessorament, en tot lo relacionat amb la participació al carnaval i la sol·licitud de subvencions