Projectes de cooperació municipal

L'Ajuntament de Sant Joan Despí promou actualment iniciatives de cooperació internacional amb altres territoris del món, en línia amb el que fixa el Pla de Cooperació Internacional 2023-2026.

Projectes que s'impulsen o bé a través de la cooperació directa municipal o bé a través de les entitats de solidaritat de la ciutat. Es tracta d’iniciatives que fomenten la construcció de les condicions i de les capacitats necessàries per al desenvolupament humà en els territoris on es treballa.


Jusur, l'apoderament i la igualtat d'oportunitats en el cicle de vida de les dones (COOPERACIÓ DIRECTA MUNICIPAL)

Amb l’objectiu de fomentar la igualtat d’oportunitats en el cicle de vida de les dones al Marroc es treballa en tres àmbits diferents: la lluita contra la violència de gènere a Menara, el foment de la salut sexual i reproductiva a la comuna de Rass ain Rhama i el foment de l’emprenedoria i la independència econòmica de les dones a la comuna de Jaidat.

Les accions del projecte contemplen formacions, organització de seminaris per compartir experiències, l'organització de fires i mercats i la dinamització de joves per la promoció de la salut.

 • Objectius: Contribuir a l'apoderament i la igualtat d'oportunitats en el cicle de vida de les dones i nenes a través de l'enfortiment del procés de descentralització comunal i governança democràtica local a la regió de Marràqueix.
 • Població beneficiària: Dones i nenes de les comunes de Menara, Rass ain Rhama i Jaidat.
 • Cost total del projecte: 60.000 euros
 • Finançament Ajuntament de Sant Joan Despí: 6.000 euros
Imatge
Jusur

 

 

Origen Yeumbel: construcció d’alternatives locals a la migració irregular a través de la informació i la formació en competències digitals i recolzament a l’emprenedoria (FUNDACIÓ PROACTIVA OPEN ARMS)

Aquest projecte es desenvolupa al Senegal, concretament al departaments de Pikine i Youmbel de la perifèria de la capital, Dakar. Pikine es caracteriza per la manca d’infraestructures i per la concentració de joves en situació d’atur. La mancança de serveis bàsics i la percepció de falta d’oportunitats de futur impulsa molts joves a migrar cap a Europa posant en perill la seves propies vides. Des de 2023 Senegal viu una greu crisi política i econòmica a causa de la covid i la guerra d’Ucraïna amb la conseqüent inflació i la inestabilitat política del govern.

 • Objectius: Empoderar les comunitats d’origen de la migració i promocionar alternatives i oportunitats de futur a través de la formació en competències digitals oberta i gratuïta.
 • Població beneficiària: 200 joves i adults entre 15 i 45 anys.
 • Cost total del projecte: 48.949 euros
 • Finançament Ajuntament de Sant Joan Despí: 5.860 euros
Imatge
Pro Activa Open Arms

 

 

Construcció d’un centre de joves i d'un per a nadons abandonats a Costa d’Ivori (ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE SANT JOAN DESPÍ)

Des de fa uns anys, l’Esglèsia Evangèlica de Sant Joan Despí dona suport a un centre de formació per a joves afectats per la guerra a la Costa d’Ivori. Aquest any serà el darrer que es donarà suport a aquest projecte amb la intenció que sigui autosostenible. D'altra banda, s’inicia la cooperació amb un orfenat de nadons abandonats per diversos motius, per tal que disposi de les condicions necessàries perquè els infants s'hi puguin quedar fins a ser adoptats.

 • Objectius: Acollir i integrar a la societat infants i joves castigats per la situació sociopolítica del país.
 • Població beneficiària: 150 joves i 47 nadons.
 • Cost total del projecte: 33.250 euros
 • Finançament Ajuntament de Sant Joan Despí: 5.500 euros

 

 

RE-Circulant 0 residus en la cadena d’aprovisionament alimentari de Gàmbia (SOLIDANÇA)

Impulsada per l’entitat Solidança amb Mbolo, aquesta és una proposta de millora de gestió de residus capacitant els beneficiaris en pràctiques agroecològiques. Mbolo és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió acompanyar, enfortir i empoderar les apostes de creixement de les comunitats i col·lectius vulnerables de Gàmbia i Senegal, en base a estratègies de desenvolupament sostenible, igualtat de gènere, participació ciutadana i codesenvolupament, a través d'actuacions d'educació, sanitat i desenvolupament comunitari, per reduir la pobresa i les desigualtats Nord-Sud.

Des de fa 10 anys, Solidança impulsa de forma conjunta amb MBolo el projecte Fandema d’empoderament de la dona, mitjançant la formació i l’emprenedoria local. Fandema és referent a Gàmbia tant pel que fa a la integració holística de gènere en el procés de capacitació i enfortiment de les dones, com en la generació d’oportunitats laborals en el sector de les energies renovables, generació de residus i pràctiques sostenibles que redueixin l’impacte ambiental.

 • Objectius: Promoure a Gàmbia l'economia circular de la cadena d'aprovisionament agroalimentària i de residus (creació, recollida, transport, tractament, comercialització de productes i ús).
 • Població beneficiària: Persones venedores als mercats (majoritàriament dones) que venen els excedents de la collita pròpia; personal del servei de gestió de residus; venedores d’agroempreses (urbanes i rurals), i empreses hortícoles privades.
 • Cost total del projecte: 569.412 euros
 • Finançament Ajuntament de Sant Joan Despí: 6.500 euros

 

 

Drum and dance for development (ALAYA SOLIDARIAS)

A Malicounda (Thies, Senegal) hi ha un antic centre cultural en desús per manca de reformes i manteniment. Aquest projecte pretén acondicionar el centre i dinamitzar-hi activitats de formació i culturals. Entre altres, vol crear, a través de la música i la dansa, una xarxa de persones i entitats implicades en millorar l’entorn de la seva comunitat. El projecte també preveu replicar-se a Sant Joan Despí amb persones de col·lectius vulnerables (especialment dones joves i persones amb discapacitats) i fomentar l’intercanvi entre les dues comunitats.

 • Objectius: Fomentar la cohesió social i la integració comunitària de persones vulnerables o amb alguna discapacitat tant a Malicounda (Senegal) com a Sant Joan Despí.
 • Població beneficiària: Joves en risc d’exclusió social, dones víctimes de violències i persones amb discapacitat tant de Malicounda com de Sant Joan Despí.
 • Cost total del projecte: 12.920 euros
 • Finançament Ajuntament de Sant Joan Despí: 6.000 euros
Imatge
Alaya Solidarias

 

 

Intercanvi educatiu amb el Centre Vicente Cañas de Cochabamba (FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI)

Propostes d’intervenció des de l’educació no formal amb infants i joves, enfocades a portar a terme accions integrals que afavoreixin i millorin la qualitat de vida dels mateixos infants i joves, d’educadors i educadores, de les seves famílies i de tota la comunitat a Cochabamba (Bolívia); concordança amb les necessitats locals i amb el lideratge dels socis locals, juntament amb les persones beneficiàries, amb un treball horitzontal i cooperatiu.

 • Objectius: Fomentar mitjançant l’educació no formal l’acompanyament i apoderament dels infants i joves i l’educació en valors per la justícia global.
 • Persones beneficiàries: En són directament beneficiaris els infants, joves i les seves famílies, amb un abast total d'unes 500 persones dins d’una ciutat com Cochabamba, amb una població flotant de més d'1,5 milions de persones. A més, a través dels intercanvis amb l’Esplai El Tricicle de Sant Joan Despí, els infants i joves de la nostra ciutat també son beneficiaris apropant-se a diferents maneres de viure i compartint valors de justícia global amb els infants i joves de Cochabamba.
 • Cost total del projecte: 39.815 euros
 • Finançament Ajuntament de Sant Joan Despí: 5.648 euros

 

 

Recolzament al municipi de Maputo mitjançant accions comunitàries que promouen la salut pública i una major gestió mediambiental en els mercats de Missavene i Mazambana (CREU ROJA)

El projecte és una proposta d’acció per fomentar la millora dels serveis municipals de gestió de la higiene i salubritat dels mercats, a través d’activitats centrades en la promoció de la salut pública, la gestió mediambiental i la millora d’infraestructures municipals a Maputo (Moçambic).

 • Objectius: Millora del coneixement sobre higiene, sanejament del medi i prevenció de malalties de les persones venedores dels mercats. Reforç de les mesures de prevenció de malalties relacionades amb la insalubritat del medi. Millora de la gestió de residus i reciclatge dels mercats.
 • Població beneficiària: Les beneficiàries directes són les persones venedores dels mercats Inhagóia, Missavene i Mazambana, en total 610 persones (507 dones i 103 homes).
 • Cost total del projecte: 50.055 euros
 • Finançament Ajuntament de Sant Joan Despí: 4.800 euros

 

 

Col·laboració en cooperació al douar de Tighmarte (ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA)

Col·laboració amb la petita comunitat Tighmarte, formada per 65 famílies, que va ser de les afectades pel terratrèmol de novembre de 2023 al Marroc. Concretament consisteix en l’abastiment d'aigua potable ja que actualment el sistema de captació, distribució i emmagatzematge és precari. La qualitat de l'aigua és un problema afegit, ja que no és apta pel consum, tot provocant problemes de salut als habitants.

 • Objectius: Millorar les condicions de vida de les petites comunitats de l'Alt Atles, més concretament la comunitat del douar de Tighmarte.
 • Població beneficiària: Les persones beneficiàries directes seran les 65 famílies de la comunitat.
 • Cost total del projecte: 8.670 euros
 • Finançament Ajuntament de Sant Joan Despí: 5.202 euros