Gossos

 

Els gossos a casa


Les persones propietàries de gossos han de mantenir-los en bones condicions sanitàries i garantir-ne el benestar i la seguretat. Han de proporcionar-los afecte, exercici diari i alimentar-los i hidratar-los adequadament. Les persones propietàries també han de vetllar per una bona convivència dels animals amb el veïnat.


Els gossos a l'espai públic


Pels carrers de la ciutat, als parcs i zones verdes, els gossos han d'anar subjectes amb una cadena o corretja, tret dels espais autoritzats. Els gossos potencialment perillosos han d'anar sempre amb cadena i amb morrió.  

Els gossos no han de romandre ni transitar pels parcs infantils i zones reservades als infants, exceptuant els gossos pigalls.  

Cal recollir sempre els excrements, tant a la via pública com a les àrees d'esbarjo. Recordeu portar bosses o altres elements per recollir-los. Es considera com a infracció molt greu permetre a gossos dipositar les seves deposicions en els parcs i jardins d'ús per als infants.  

Tingueu molta cura amb els orins dels gossos. Provoquen, a més de taques i pudors, la degradació del mobiliari urbà. Per això, porteu una ampolla per diluir l'orina del vostre gos abocant-hi aigua. Els gossos no poden orinar ni a parcs infantils, voreres, façanes, rodes de vehicles, mobiliari urbà (fanals, papereres, bancs, contenidors...)  
 

Zones d'esbarjo per a gossos


Sant Joan Despí disposa d'una xarxa d'espais d'esbarjo per a gossos distribuïda per tots els barris de la ciutat. Es tracta d'espais tancats on propietaris i gossos poden passar una estona de lleure.  

En aquestes àrees, les mascotes poden córrer, jugar i fer les seves necessitats. Recordeu portar bosses perquè els excrements s'han de recollir sempre (a totes les zones d'esbarjo trobareu pales per ajudar-vos a fer-ho).  

Les zones municipals d'esbarjo per a gossos es netegen diàriament i, quinzenalment, es desinfecten i es desinsecten. Anualment, se'n fa una renovació de terres.

 

Planol pipí cans

Plànol zones d'esbarjo per a gossos


Centre

  • Parc de Sant Pancraç
  • Carrer José Agustín Goytisolo (entre c. J. Vinyoli i c. Montjuïc)
  • Parc del Mil·lenari (c. Maria Tarrida/c. Creu d'en Muntaner)
  • Carrer Major
  • Carrer del Sud (Les Begudes)


Les Planes

  • Parc de la Fontsanta (c. Fontsanta)


Pla del Vent-Torreblanca

  • C. Torreblanca/c. Rubió i Tudurí
  • Av. Generalitat


Residencial Sant Joan

  • Carrer Sant Martí de l'Erm
  • Parc de la Fontsanta-Pont Reixat

 

Cens i identificació

 


Els gossos han d'estar identificats individualment amb un microxip. Un cop identificat l'animal, cal censar-lo a l'Ajuntament. El termini per realitzar aquest tràmit és de dos mesos a partir de l’adquisició. Recordeu que cal informar l'Ajuntament de qualsevol modificació, tant sigui per canvi de propietat del gos, per canvi de residència o per mort.  

Més informació a Cens d'animalsTinença de gossos potencialment perillosos


Els titulars de gossos potencialment perillosos o les persones que els condueixin a l'espai públic han de tenir una llicència administrativa que emet l'Ajuntament. Més informació en aquest enllaç   

Els gossos potencialment perillosos han d'anar lligats amb cadena i han de portar morrió quan siguin a les vies públiques, a les parts comunes d'edificis, als transports públics i als llocs i espais d'ús públic en general.