Salut ambiental i zoonosi

img_1415.jpg

Aquest programa es realitza per la necessitat de compensar les situacions d'anormalitat ecològica que es presenten com a conseqüència de les concentracions humanes i de desenvolupament tecnològic. Per poder accedir a una ciutat més saludable és imprescindible preservar el medi que ens envolta mitjançant l'educació, la informació, el control i la vigilància. Cal tenir en compte la percepció del ciutadà en les seves denúncies referides al seu entorn més immediat i aconseguir que aquestes siguin ateses i resoltes.

Més informació:

Àrea de serveis a la persona
Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51 extensió 1147