Programa Formació per Entitats

Imatge
Formació


Formació per entitats

El moviment associatiu local  es part de  la identitat de ciutat. Fomentar l’ enfortiment  de la autogestió de les entitats, la seva autonomia i la seva participació en projectes  socials i culturals de la ciutat, es clau.

Els requisits legals i tècnics que s’exigeixin  a les entitats sense ànim de lucre avui dia posa de manifest la necessitat de que s’ha de garantir una formació continuada. En aquest sentit treballem en el desenvolupament de:

  • Impulsar estudis de diagnosis de les mancances i oportunitats de les entitats, per implementar accions informatives i/o formatives que ajudin a la millora .
  • Organitzar  espais  informatius per  les entitats , posant  els mitjans que te el servei  per garantir la comunicació de convocatòria i assistència.
  • Organitzar  sessions formatives, en relació a temàtiques d’interès i necessitat de les entitats pel seu desenvolupament i realització de les seves activitats.
  • Atendre  suggeriments i aportacions que ajudin a millorar els plans formatius i els mitjans de informació amb les entitats.

Prestacions i tràmits:

  • Plenaris d’entitats: Espais informatius monogràfics de temes d’interès per l’associacionisme local
  • Pla de Formació anual per entitats:
    • Formació per entitats de millora a la seva gestió interna
    • Formació i foment de l’ús dels TIC’S  per la gestió i divulgació de les entitats