RiuEl riu Llobregat és un espai natural de gran interès ambiental i paisatgístic. Al riu, hi trobem una gran diversitat de fauna i de vegetació associada al bosc de ribera. En especial, destaca la presència de diverses espècies d'ocells que hi nidifiquen. Les actuacions de recuperació han permès dotar el riu Llobregat i el seu entorn d'una gran biodiversitat que cal preservar, tot fent un ús cívic i respectuós de l'espai fluvial obert a la ciutadania.

La relació de Sant Joan Despí amb el riu Llobregat és molt estreta. El riu ha estat un factor clau en la història i l'evolució del municipi. Els sediments del Llobregat, per exemple, van donar a Sant Joan Despí unes terres de conreu de bona qualitat que expliquen una tradició agrícola que es remunta a molts segles enrere. L'aigua del Llobregat també va ser cabdal en el desenvolupament industrial.
 

La recuperació del riu Llobregat


Durant el segle XX, el riu i el seu entorn natural es van anar deteriorant, també afectats per l'impacte de diferents infraestructures i serveis. Els darrers anys, però, el Llobregat ha estat objecte de diverses actuacions de recuperació del seu valor ambiental i com a espai públic dins el territori metropolità.

El tram metropolità del riu Llobregat va des de Martorell fins a la desembocadura al mar. Amb una longitud de 30 kilòmetres, travessa 16 municipis, entre ells Sant Joan Despí. Dins d'aquest àmbit, denominat Parc Riu Llobregat, s'han proposat nous itineraris i espais per al lleure en un entorn natural i s'ha millorat l'accessibilitat des dels nuclis urbans.

Entre aquestes actuacions, a Sant Joan Despí destaca la construcció d'una passarel·la per a vianants i bicicletes que supera el riu i que connecta amb Sant Boi de Llobregat. Es tracta d'un gual inundable de 4 metres d'amplada situat a l'alçada de la potabilitzadora d'Aigües de Barcelona. A l'espai fluvial de Sant Joan Despí també hi ha miradors i una zona de pícnic. 

Activitats de sensibilització


A Sant Joan Despí, periòdicament s'organitzen diferents activitats de sensibilització per fomentar la cura de l'espai fluvial i de la natura, com ara les plantades d'arbres i arbustos al Bosc dels Infants, les neteges de l'entorn del riu i els anellaments d'ocells. També es fan els testings fotogràfics de biodiversitat, una activitat naturalística consistent a fotografiar el màxim nombre d'espècies d'una zona per poder elaborar el catàleg de biodiversitat de Sant Joan Despí. A banda, el Centre Jujol-Can Negre organitza itineraris per donar a conèixer la importància històrica que ha tingut el riu Llobregat a Sant Joan Despí i al seu entorn.