Tramitació del carnet municipal de la gent gran

El carnet municipal de la gent gran és un carnet acreditatiu que et permet participar en diferents activitats i serveis municipals com ara els serveis de perruqueria, podologia, menjador, etc.

Per tramitar aquest carnet cal estar empadronat o empadronada a Sant Joan Despí (aquest requisit és imprescindible) i estar en alguna d'aquestes situacions:

  • Ser major de 60 anys i no estar en actiu
  • Ser pensionista amb un grau d’invalidesa permanent i absoluta
  • Cònjuge menor de 60 anys, sempre que no estigui en actiu
  • Vidus/vídues a partir de 55 anys

Per poder tramitar-lo cal presentar la següent documentació:

  • La sol·licitud que trobareu als centres cívics del municipi i a l’Àrea de Serveis a la Persona
  • Una fotografia (mida carnet)
  • Les acreditacions corresponents al grau d’invalidesa, etc.

Podeu tramitar el carnet municipal de la gent gran a:

Àrea de Serveis a la Persona
Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51

Centre Cívic Sant Pancraç
Passeig del Canal, 2
Tel. 93 477 12 11

Centre Cívic Torreblanca
Carrer de Rubió i Tudurí, 5
Tel. 93 477 22 68

Centre de Gent Gran Cirerers
Carrer de Sant Francesc de Sales, s/n
Tel. 93 749 73 97