Prestacions econòmiques

prestacionseconomiques_1.jpg

Ajuts econòmics puntuals per cobrir les necessitats bàsiques de persones o famílies en situació de vulnerabilitat, per tal de prevenir l’exclusió social, amb l’acompanyament professional per a dissenyar un pla de treball destinat a millorar la seva situació.

S'ofereixen i gestionen ajuts per cobrir:

  • Necessitats bàsiques: alimentació, productes d'higiene, roba i calçat
  • Subministraments d'aigua, llum i gas
  • Lloguers endarrerits
  • Despeses de menjador escolar
  • Necessitats socioeducatives
  • Ajudes d'urgència

Unitats prestadores del servei:

Equip bàsic de serveis socials Les Planes
Carrer de John F. Kennedy, 4 
Tel. 93 477 01 37

Equip bàsic de serveis socials Sant Pancraç
Passeig del Canal, 2 
Tel. 93 477 12 11