Inventari general del patrimoni

En aquest apartat publiquem informacions rellevants de l'inventari general de patrimoni referents als béns de domini públic i patrimonials de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
 

  • Vols saber quants béns immobles pertanyen a l'ens?
  • Vols saber com es gestiona el patrimoni d'aquest ens? Aquí hi trobaràs especificats tots els béns, classificats i amb les seves operacions (ja siguin compra, venda, arrendament, etc.) detallades. També hi trobaràs l'import d'aquestes operacions.
  • Quants cotxes, furgonetes, motos o camions estan en possessió de l'ens, en propietat o llogats? A quina adscripció pertanyen?
  • A més, tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic.

  Aquí trobaràs la llista de tots els béns que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

Inventari general del patrimoni