Compartir cotxe...

L'Ajuntament de Sant Joan Despí està fermament compromès en la lluita contra la contaminació atmosfèrica i en l'objectiu de rebaixar les emissions contaminants a la ciutat. En aquest marc, s'impulsen diferents iniciatives destinades a reduir l'ús intensiu del vehicle privat, com ara l'ampliació de la xarxa de transport públic o la posada en marxa d'alternatives sostenibles o de cotxe compartit.


COMPARTIR COTXE

El projecte COMPARTIR COTXE neix de la voluntat de l'Ajuntament de Sant Joan Despí per fomentar entre la població un ús més racional del cotxe. El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle privat a l'hora de fer un viatge.

OBJECTIUS

Facilitar als ciutadans i a les ciutadanes Ajuntament de Sant Joan Despí una altra alternativa en els seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat.
Disminuir la contaminació i el consum energètic produït pels vehicles privats.
Millorar la utilització de l'espai públic.

COM ACCEDIR-HI?

Per anar a treballar

Si aneu a algun dels centres de treball de les rodalies, i heu de fer sempre un mateix recorregut amb el vostre vehicle privat o busqueu persones amb qui compartir el cotxe, podeu compartir cotxe per a anar a treballar.

Per anar a la universitat

Si estudieu o treballeu a la universitat i busqueu amb qui compartir un mateix viatge fins a qualsevol de les universitats, podeu compartir cotxe per a anar a la universitat.

Per anar de viatge

Si feu viatges esporàdics o no regulars, ja sigui a altres ciutats o fins i tot a l'estranger, aquí també podeu trobar persones interessades a compartir les despeses del viatge. Accediu a compartir cotxe per a anar a altres destins.

COM FUNCIONA?

Mitjançant aquest servei veureu on line les persones que estan inscrites per fer un viatge semblant al vostre. A través del correu electrònic us podreu posar en contacte amb elles. Veureu quines són les seves preferències, si disposen o no de cotxe, el motiu del viatge, i tot un seguit de dades per fer més fàcil la trobada de companys i companyes de viatge. Podreu deixar un missatge electrònic a aquelles persones que considereu que són adients per compartir un mateix viatge. Tot de manera immediata i sense intermediaris.