Pla per la Ciutadania Global

Imatge
recoinstruim

El Pla per la Ciutadania Global 'Re-construïm el món' és el marc des del qual Sant Joan Despí, a partir de la informació, la formació i la participació, treballa i fomenta l’educació en valors i les actituds crítiques i responsables davant les injustícies globals.

Aquest pla es composa de diversos programes, cadascun dels quals està format per diferents accions (exposicions, campanyes, tallers als centres educatius, xerrades...)

  • Campanya 'Sant Joan Despí amb els Drets Humans'
  • Celebració del Dia Universal dels Drets de l’Infant
  • Programa Utopies Concretes per un món millor
  • Revista Utopies

Més informació:

Àrea de Serveis a la Persona 
Avinguda de Barcelona, 41 
Telèfon 93 477 00 51 
Correu electrònic solidaritat@sjdespi.net