Perfil del contractant

Perfil del contractant

El perfil de contractant inclou les dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'Ajuntament, com ara els anuncis d'informació prèvia, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a aquestes, les contractacions programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com punts de contacte i mitjans de comunicació que es poden utilitzar per relacionar-se amb l'òrgan de contractació.

Tota aquesta informació es troba publicada a l'enllaç al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí. L'empresa municipal ADSA  disposa d'un enllaç propi.

En aquesta secció també podeu trobar informació relativa a:

  • La llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys aquí.
  • Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra. Els contractes menors es van adjudicant al llarg de l'any i, per tant, la llista es va actualitzant.


Pots consultar quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, a més,  l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes realitzats, seguint aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relacio-de-contractes/relacio-de-proveidors-adjudicataris-i-o-contractistes
 


A la dreta teniu les dades de contacte del departament i les de l'empresa ADSA.

Dades del departament

DEPARTAMENT DE CONTRACTACIÓ
Camí del Mig, 9
Telèfon: 93 480 60 00
Correu electrònic: contractacio@sjdespi.net
Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimecres de 16.30 a 19.00 

Empresa Municipal ADSA
Av. Barcelona, 83-85
Telèfon: 93 477 03 11 
Correu electrònic: adsa@ad-sa.com
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i tardes de dilluns a dijous de 15.30 a 17.30 h.