Centre obert de fusteria

gener15-9031.jpg

Característiques del servei

És un recurs existent des de l’any 1985 especialitzat en l’atenció d’adolescents amb dificultats d’integració social. La tasca educativa del centre treballa en dues direccions: en les dificultats educatives i socials, i en l’aproximació a un ofici, que és la fusteria.

El centre s’adreça a adolescents entre 12 i 17 anys de Sant Joan Despí que presenten determinades dificultats socials, familiars i personals, com són rebuig escolar, problemes conductuals, poca motivació, baixa autoestima, entre d’altres. D'una banda es desenvolupa el projecte Avança, destinat a nois i noies derivats pels centres de secundària i que assisteixen dos matins a la setmana en horari de 11.30 a 14.30 hores (dimarts i dijous o bé dimecres i divendres). També es desenvolupa el projecte de temps lliure que funciona les tardes de dilluns a dijous en horari de 16 a 19 hores.

Objectius

  • Ajudar els joves a millorar la seva autoestima.
  • Afavorir l’adquisició de normes, hàbits, valors i habilitats socials.
  • Atendre les necessitats d’orientació personal pròpies de l’adolescència.
  • Promoure actuacions educatives que redueixin les situacions de risc social.
  • Introduir l’alumnat en l’ofici de la fusteria.
  • Facilitar la implicació de les famílies en el procés educatiu de l’adolescent.

Més informació

Centre Obert de fusteria
Passatge Maluquer, 2
Tel. 93 373 60 60

centreobert@sjdespi.net