Animals exòtics


Un animal exòtic és un animal de fauna salvatge no autòctona (espècies animals originàries de fora de l'Estat) i, per tant, que està fora del seu hàbitat natural. Hi ha animals exòtics que, de manera individual, depenen dels humans i hi conviuen, tot assumint el costum del captiveri. 

Què cal fer en cas de tinença d'un animal exòtic? 

La tinença d'animals exòtics està regulada, cal informar-ne de la possessió a les autoritats competents i cal marcar-los amb microxip per poder registrar-los i identificar-los. 

En cas que tingueu un animal exòtic, heu de tenir en compte que l'abandonament d'aquestes espècies pot comportar una alteració ecològica greu. Si accidentalment es produeix l'alliberament d'un animal exòtic, cal comunicar-ho de forma immediata a la Policia Local (telèfon 93 480 60 10). 

En cas que no us podeu fer càrrec del vostre animal exòtic, us podeu adreçar a un centre de fauna de la Generalitat, com el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) a Masquefa, el Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM) al Prat de Llobregat o a un santuari privat. 

En cap cas es poden introduir al medi natural les espècies exòtiques, invasores o no.