Pressupost 2019

Consulta el Pressupost municipal de 2019 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí


Cada any, l'Ajuntament presenta a la ciutadania la proposta de Pressupost municipal, prèviament al seu debat al Ple. El 4 de desembre de 2018 es va fer l'Audiència Pública del Pressupost municipal per a 2019 en una sessió oberta a la ciutadania a l'Àrea de Serveis a la Persona. L'11 de desembre l'alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, va respondre les preguntes sobre la proposta pressupostària en el Xat del Pressupost i va presentar el pressupost a les entitats.

Finalment, el 20 de desembre el Ple Municipal va aprovar el PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

D'altres documents:
Resum gràfic
Informe d'intervenció pressupost 2019

Pots consultar i/o descarregar diferents documents relatius al  Pressupost municipal de 2019 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí: ingressos, despeses, pla d'inversions i pressupost de la societat municipal ADSA.

Consulta la informació relativa a l'execució pressupostària trimestral de l'Ajuntament de Sant Joan Despí en aquest enllaç.

Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors al de l'any en curs? A Govern Obert pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.