Vehicles de mobilitat personal

Què és un vehicle de mobilitat personal (VMP)?

Es consideren vehicles de mobilitat personal les rodes, plataformes i patinets elèctrics petits i lleugers

Capacitat màxima:

 • Només pot anar una persona al vehicle

Pots circular:

 • Preferentment has de circular per les vies ciclables: carrils bici en calçada (màxim a 25 km/h) i carrils bici en vorera (màxim a 15 km/h)
 • Per carrers de plataforma única (màxim a 20 km/h)
 • En calçada, només pels carrers on la velocitat màxima permesa sigui de 30 km/h (zones 30)

No pots circular:

 • Per la calçada de carrers on la velocitat màxima permesa sigui superior a 30 km/h (només hi poden circular bicicletes i cicles de més de dues rodes subjectes al Reglament General de Circulació)
 • Per voreres

Edat mínima:

 • Els vehicles més petits es poden conduir a partir dels 15 anys. L'edat mínima augmenta en funció de les característiques del vehicle

Conducció responsable:

 • Els vianants sempre tenen prioritat
 • Circula respectant la seguretat dels altres
 • Indica les aturades i els canvis de trajectòria
 • No facis acrobàcies ni maniobres temeràries
 • No està permès utilitzar el telèfon mòbil ni auriculars
 • No es pot circular sota els efectes de l'alcohol o de substàncies prohibides (és obligatori sotmetre's als tests d'alcoholèmia i/o estupefaents)

Elements de seguretat:

 • Cal dur llums de posició del davant i del darrera per poder circular en condicions nocturnes o de baixa visibilitat
 • El vehicle ha de disposar de sistema de frenada
 • Utilitza sempre timbre i casc (obligatori segons el tipus de vehicle)

Aparcament:

 • Cal estacionar preferentment als llocs específicament destinats a aquesta finalitat


No es pot aparcar:

 • als arbres
 • a elements de mobiliari urbà (semàfors, bancs, contenidors, papereres. marquesines...) quan se'n dificulti l'ús o es puguin malmetre
 • en zones que impedeixin el pas de vianants, l'accés al transport públic i l'ús d'espais reservats

En cas d'incompliment:

 • Les infraccions de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Circulació de Cicles i Vehicles de Mobilitat Personal poden suposar sancions