Esteu aquí

Estabilitat pressupostària

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Aquest apartat fa referència a la capacitat de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la regla de la despesa i el límit d’endeutament, segons la normativa vigent (LOEPSF, Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de les Administracions Públiques).
En aquest sentit des de l'Ajuntament de Sant Joan Despí s'envia al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per la seva posterior validació.
 

Trimestre Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària Compliment dels objectius de sostenibilitat financera Periode mitjà de pagament
 
Data de comunicació al Ple

Any 2016

       
Primer trimestre 2016
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 22,46% dels ingressos ordinaris. 12,54 dies 26.05.2016
Segon trimestre
2016

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 20,24% dels ingressos ordinaris. 08,75 dies 29.09.2016
Tercer trimestre
2016

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 20,94% dels ingressos ordinaris. 18,09 dies 24.11.2016
Quart trimestre
2016

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 19,59% dels ingressos ordinaris. 11,02 dies 23.02.2017

Any 2017

       
Primer trimestre 2017
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 17,84% dels ingressos ordinaris. 21,66 dies 25.05.2017
Segon trimestre 2017
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 14,60% dels ingressos ordinaris. 20,69 dies 27.07.2017
Tercer trimestre 2017
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 13,26% dels ingressos ordinaris. 25,22 dies 23.11.2017
Quart trimestre 2017
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 16,51% dels ingressos ordinaris. 30,90 dies 22.02.2018

Any 2018

       
Primer Trimestre 2018
 

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 15,38  % dels ingressos ordinaris 28 dies  31.05.2018
Segon  Trimestre 2018
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 14,57 % dels ingressos ordinaris 10,49 dies 27.09.2018
Tercer  Trimestre 2018
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 14,78  % dels ingressos ordinaris 13,47 dies 29.11.2018
Quart Trimestre 2018
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 23,24 % dels ingressos ordinaris 6,88 dies 28/03/2019
Primer Trimestre 2019
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 23,50 % dels ingressos ordinaris 23,12 dies 30/05/2019
Segon Trimestre 2019
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 22,66 % dels ingressos ordinaris 11,37 dies
26/09/2019
Tercer Trimestre 2019
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament
Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al  20,72% dels ingressos ordinaris 11,23 dies 28/11/2019

Quart Trimestre

2019

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 26,40% dels ingressos ordinaris 10,98 dies 25/06/2020
Primer Trimestre 2020 Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera.El deute equival al 26,08% dels ingressos ordinaris 16,73 dies 25/06/2020
Segon Trimestre 2020 Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 25,98% dels ingressos ordinaris 5,96 dies 29/09/2020

Tercer Trimestre

2020

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament No es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 24,93€ dels ingressos ordinaris. Hi ha necessitat de finançament. (Degut al canvi de perspectiva financera provocat per la Covid-19) 7,35 dies 26/11/2020
Quart Trimestre de 2020 Estabilitat pressupostària (necessitat de finançament) estimada a la fi del quart trimestre (-)5.401.559,01 El deute a llarg termini a la fi del quart trimestre, equival al 24,78% dels ingressos ordinaris 8,91 díes 25/03/2021
Primer Trimestre de 2021 Estabilitat pressupostària (necessitat de finançament) estimada a la fi del primer trimestre (-)4.666.249,45 El deute a llarg termini a la fi del primer trimestre, equival al 21,84% dels ingressos ordinaris 19,05 díes 29/06/2021
Segon Trimestre de 2021 Hi ha necessitat de finançament que s'estima a la fi del segon trimestre en (-)4.328.523,87€ El deute a llarg termini a la fi del segon trimestre, equival al 20,30% dels ingressos ordinaris 5,61 díes 30/09/2021
Tercer Trimestre de 2021 Hi ha necessitat de finançament que s'estima a la fi del tercer trimestre en (-)3.904.913,00€ El deute a llarg termini a la fi del tercer trimestre equival al 19,5% dels ingressos ordinaris 7,18 díes 25/11/2021
Quart Trimestre de 2021 Hi ha necessitat de finançament que s'estima a la fi del quart trimestre en (-) 3.613.402,78€ El deute a llarg termini a la fi del quart trimestre equival al 18,80% dels ingressos ordinaris 8,03 díes 24/02/2022
Per més informació podeu consultar a Govern Obert.


Endeutament

En la següent taula s'inclou el deute viu de l'Ajuntament de Sant Joan Despí des de l'any 2010. Podeu ampliar la informació consultant a Govern Obert.

Any Deute viu
Endeutament
2020 10.401.229€
2019 11.524.198€
2018 10.093.175,3€
2017 7.065,332€
2016 6.844.000€
2015 8.732.000€
2014 10.230.000€
2013 13.923.000€
2012 11.600.000€
2011 13.235.000€
2010 11.015.000€

 


                             Nivell d'endeutament