L'Ajuntament instal·la ventiladors a les escoles per millorar el benestar i el confort tèrmic de l'alumnat

Imatge

L'Ajuntament de Sant Joan Despí està desplegant un pla de xoc per afrontar els reptes del canvi climàtic i mitigar-ne els efectes als centres educatius públics, especialment per millorar el confort tèrmic quan es produeixen episodis d'altes temperatures. Així, està instal·lant 129 ventiladors autònoms que donaran servei a tots els espais sensibles de les escoles. 

D’acord amb el Servei Meteorològic de Catalunya, la temperatura mitjana a Catalunya ha augmentat al voltant d’1,8 °C els últims 72 anys. Aquest increment és només una de les manifestacions del canvi climàtic, entès com els canvis a llarg termini de les temperatures i els patrons climàtics.

Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes és precisament un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

És en aquest context que l'Ajuntament ha iniciat un pla de xoc per mitigar els efectes del canvi climàtic als centres educatius de caràcter públic, en especial quan es produeixen episodis d'altes temperatures.

Amb anterioritat, l'Ajuntament ja havia realitzat actuacions destacades de climatització i ventilació a les escoles bressol municipals, i en aquest primer semestre de 2024 es finalitzarà la implantació de sistemes autònoms de ventilació a les escoles d'infantil i primària públiques Sant Francesc d'Assís, Pau Casals, Roser Capdevila i Joan Perich i Valls.

S'hi instal·laran 129 ventiladors autonòms, amb programadors ajustables de funcionament local, donant servei a tots els espais sensibles de les escoles: aules, sales de jocs, gimnasos, laboratoris, menjadors, aules de psicomotricitat, de música, d'informàtica, de plàstica, d'educació especial o d'acollida. 

Aquestes noves instal·lacions permetran garantir la ventilació dels espais i millorar el confort i el benestar tèrmic en episodis extrems d'altes temperatures.

L'Ajuntament ha destinat un total de 57.730,32 € per fer front a aquestes actuacions, que inclouen la redacció dels documents tècnics previs, l'assistència tècnica en l'execució i les obres d'instal·lació.

La instal·lació de ventiladors se suma a altres iniciatives que ha dut a terme l'Ajuntament per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic a les escoles, com ara la instal·lació d'ombres a espais exteriors o la renaturalització dels patis.