Junta de Govern Local

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  • Proposta per aprovar l’addenda del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre aquest ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2020, relatiu a l’Oficina d’Habitatge Local
  • Proposta per aprovar l’addenda del conveni de col·laboració entre aquest ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social.
Imatge